Lista bloguri/Schimb de link-uri

Opinia Fagaraseana

AVERTISMENT: Acest blog este un pamflet! Inainte de a naviga pe site va rugam sa cititi regulile expuse in DISCLAIMER.

joi, 12 iunie 2014

Contractul de arenda

   Drepturi si obligaţii

   Contractul de arendă îşi găseşte reglementarea în Noul Cod Civil la art. 1836 - art. 1850. El trebuie încheiat în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute (art. 1838 C. Civil). Solemnitatea impusă de lege nu constă în obligativitatea încheierii contractului în formă autentică, ci formă scrisă (înscris sub semnătură privată) însoţit pentru opozabilitate, de înregistrarea într-un registru special la consiliul local şi înscrierea în cartea funciară.

   Părţile contractante, identificate într-un contract de arendă, trebuie să determine complet şi precis bunurile agricole arendate, drepturile şi obligaţiile părţilor, arenda, termenele şi modalitatea de plată a acesteia, durata arendării, obligaţia de asigurare a bunurilor arendate precum şi alte clauze convenite de părţi, permise de lege (reducerea arendei, reînnoirea arendării), pentru a se evita eventuale neînţelegeri ulterioare.   Prin întocmirea contractului de arendă, legiuitorul a urmărit să atenţioneze părţile în privinţa consecinţelor juridice ale actului încheiat şi să le constituie un mijloc de probaţiune, în timp ce înregistrările în registru special al consiliului local şi în cartea funciară au ca principal scop atât asigurarea unui control eficient al autorităţilor publice în privinţa modului de exploatare a bunurilor agricole şi aplicarea impozitului pe venit, cât şi o formă de publicitate faţă de terţele persoane, care ar putea invoca anumite drepturi în legătură cu bunurile agricole arendate.

    Potrivit art.1778 alin. 2, obligaţia de garanţie a locatorului este aplicabilă şi în materia arendării şi are menirea să asigure locatarului arendaş, în mod constant folosinţa liniştită şi utilă a bunului sau bunurilor, pe toată durata contractului. Arendaşul nu trebuie să fie tulburat în exercitarea dreptului său de folosinţă nici printr-o faptă proprie a arendatorului, nici a unui terţ.(Sara)

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...