Lista bloguri/Schimb de link-uri

Opinia Fagaraseana

AVERTISMENT: Acest blog este un pamflet! Inainte de a naviga pe site va rugam sa cititi regulile expuse in DISCLAIMER.

luni, 8 iulie 2013

ANAF si armata de inspectori antifrauda

ANAF îşi pregăteşte o armată de inspectori antifraudă, care îşi va desfăşura activitatea în cadrul Parchetelor.

Se renunţă la direcţiile judeţene ale finanţelor publice, care-şi vor pierde personalitatea juridică, şi va înfiinţa direcţii regionale. Iar armata de inspectori fiscali va avea puteri sporite, inclusiv drept de uz al armei din dotare, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu. Viitorii inspectori vor funcţiona în cadrul Parchetelor din întreaga ţară şi vor asigura suportul de specialitate procurorilor în efectuarea de urmăriri penale în cauze având ca obiect infracţiuni economico-financiare. Vor fi dotaţi inclusiv cu arme, pe care le vor putea folosi în activitatea de serviciu. Vor putea opri şi verifica orice transport de marfă pe şosea, pe apă sau pe aeroporturi şi vor avea acces nemijlocit la bazele de date ale instituţiilor. Totul pentru a descuraja şi descoperi cazuri de ţepe trase statului.

OG 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de administrare fiscală a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, din 29 iunie, documentul fiind elaborat în cadrul procesului de accelerare a reformei administrative a ANAF.

Numirea personalului antifraudă se va face pe bază de concurs sau examen. Sunt eligibili absolvenţii de studii universitare cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare juridice sau economice de lungă durată, cu diplomă de licenţă. Vor intra în procedura de examen doar candidaţii care vor promova evaluările psihilogice, precum şi cele de integritate. Aşa cum am spus, inspectorii antifraudă îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Parchetelor, prin detaşare pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire. Viitorii inspectori vor purta în timpul serviciului uniformă cu însemne distinctive, ecusoane şi "după caz, armament şi alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de apărare, protecţie şi comunicare". Dotarea cu armament se face în conformitate cu dispoziţiile Legii 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.

Câteva dintre atribuţiile ce revin unui inspector, dintr-o listă mai lungă din OG 74/2013:

- să efectueze controale în toate spaţiile în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri şi servicii;
- să verifice respectarea reglementărilor legale privind circulaţia mărfurilor pe drumurile publice, pe căi ferate, fluviale, în porturi în gări, autogări, aeroporturi, interiorul zonelor libere, în vecinătatea unităţilor vamale, antrepozite, precum şi în alte locuri în care se desfăşoară activităţi economice;
- să verifice legalitatea activităţilor desfăşurate şi să aplice sigilii pentru asigurarea integrităţii bunurilor;
- să dispună măsuri de confiscare a bunurilor a căror fabricaţie, depozitare, transport sau desfacere este ilicită, inclusiv asupra veniturilor realizate din activităţi ilicite;
- să aplice măsuri asiguratorii pentru a preveni situaţiile în care debitorul vrea să îşi ascundă bunurile ori să îşi înstrăineze sau risipească patrimoniul;
- să sesizeze organele de urmărire penală pentru fapte prevăzute de legea penală în domeniul evaziunii fiscale - să constate contravenţii şi să aplice amenzi;
- să oprească mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însoţire;(Sara pe Deal)

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...