Lista bloguri/Schimb de link-uri

Opinia Fagaraseana

AVERTISMENT: Acest blog este un pamflet! Inainte de a naviga pe site va rugam sa cititi regulile expuse in DISCLAIMER.

duminică, 31 martie 2013

Primaria Fagaras a hotarat sa renunte la taxe si impozite

Multi fagaraseni s-au grabit sa-si plateasca darile catre bugetul local. Astfel, ei au beneficiat de o bonificatie de 10% . Conform unei hotarari luate de catre consilierii locali, cetatenii care nu si-au achitat darile pe anii trecuti, vor fi scutiti de penalitati. Dupa data de 1 aprilie se schimba modul de impozitare, dupa cum urmeaza:

 JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

HOTARAREA NR. 6
Din data de 25 martie 2013
  
-          privind scutirea la plata a unor majorari si penalitati de intarziere datorate de catre cetatenii fagaraseni in anii anteriori;
-          contribuabilii care nu au achitat inca darile catre bugetul local, sunt recompensati cu suma de 100 lei si scutiti de taxa pe aer montan, geamuri deschise, vanturi trase, crescut nepoti, privitul lebedelor de pe lac;
-          Se desfiinteaza “taxa pe teava” impusa de Ecoterm;

Consiliul Local al Municipiului Fagaras, intrunit in sedinta ordinara,

             Tinand seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului si al Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea  drepturilor si libertatilor cetatenesti, problemele minoritatilor,
             Vazand prevederile art.36 alin.(3) lit.c din Legea nr.215/2001,
              In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

HOTARASTE:
  
               Art.1 Se aproba scutirea de la plata a cetatenilor cu probleme financiare si cei care au votat cu liberalii, recompensarea  Legii nr.1333/1999.

                Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul Municipiului Fagaras prin Directia Economica si Serviciul Impozite si Taxe.


PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    CONTRASEMNEAZA,
             Schiopu'n Cirje                                               SECRETARUL MUNICIPIULUI
                                                                                                   Abureala Penelor


Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...