Lista bloguri/Schimb de link-uri

Opinia Fagaraseana

AVERTISMENT: Acest blog este un pamflet! Inainte de a naviga pe site va rugam sa cititi regulile expuse in DISCLAIMER.

duminică, 31 martie 2013

Fagarasul adera la "Asociatia detinutilor penali din Codlea"

Conform unei hotarari luate de catre consilierii locali, Fagarasul o sa adere incepand cu 1 aprilie la "Asociatia detinutilor penali din Codlea" cu care colaboreaza de mai multi ani atat pentru curatirea strazilor, precum si mentinerea celulelor calde, pana la terminarea mandatelor. In acest scop, edilul sef si consilierii au hotarat sa doneze cate 15.000 de Euro anual, catre Penitenciarul din Codlea, pentru prestatia puscariasilor penali care se ocupa de orasul nostru , vazand ca sunt "harnici foc" si "iuti de mana" , ca cine se aseamana se si aduna( am facut si rima).

Nu va speriati daca vedeti 20 de oameni imbracati in galben cu priviri avide dupa bani, facandu-se ca lucreaza pe raza municipiului Fagaras, caci acestia, sunt partenerii liberalilor si ai edilului Manduc. Iata si actul de cardasie :


ROMANIA JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

HOTARAREA NR. 19
din data de 27 martie 2013

- privind aderarea Municipiului Fagaras la “Asociatia detinutilor penali din Codlea”

Consiliul Local al Municipiului Fagaras, intrunit in sedinta ordinara,

           Avand in vedere initiativa d-lor Moliuc Sorinel Marionescu si Carjescu Baston cu
propunerea de aderare a Municipiului Fagaras prin Consiliul Local la “Asociatia detinutilor penali din Codlea” care are ca scop realizarea in comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul judetului Brasov,
           Vazand avizul favorabil al comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante
si administrarea domeniului public si privat al municipiului si al comisiei de turism, relatii externe
si integrare europeana,
           Tinand seama de prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, ale Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, ale Legii
nr.241/2006 privind serviciile de alimentare cu apa si canalizare,
           Vazand prevederile Statutului “Asociatiei detinutilor penali din Codlea” cu privire la
acceptarea de noi membri, din cadrul consilierilor liberali ai Fagarasului
           In temeiul prerogativelor conferite de art.11, art.36 alin.(2) lit e, alin.(7) lit c si ale art.45
alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

HOTARASTE:


           Art.1 Se aproba aderarea Municipiului Fagaras prin Consiliul Local al Municipiului
Fagaras la “Asociatia detinutilor penali din Codlea”.
           Art.2 Se aproba inscrierea tuturor consilierilor care si-au cumparat locurile in CL la aceasta asociatie.

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                   CONTRASEMNEAZA,
             Puf Penal                                                                                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,
                                                                                                                            Jarteaua Penala

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...